Data analyse

Wanneer u te maken hebt met omvangrijke of complexere bedrijfsvoering, kan het voorkomen dat u ‘door de bomen het bos niet meer ziet’. Er is dan een veelheid aan informatie, zodat het lastig is om te komen tot juiste stuurinformatie. Wij hebben een schat aan expertise om u te voorzien van de juiste informatie uit uw systemen. Wij kunnen een ‘brei aan cijfertjes’ omzetten in handzame periodieke rapportages, zodat u in één overzicht alle stuurinformatie vindt die u nodig hebt.

Om tot juiste op maat gesneden rapportages te komen, bekijken we samen met u wat u nodig hebt. Vervolgens wordt de op maat gesneden rapportage voor u gemaakt en wordt afgestemd hoe vaak u deze nodig hebt.

In de praktijk is het vaak zo dat u in de dagelijkse bedrijfsvoering veel andere zaken wilt weten dan die u in een jaarrekening terugvindt, uw wilt bijvoorbeeld een analyse op het ziekteverzuim of u wilt bijvoorbeeld per projectonderdeel of per stuk weten wat de marge is, of u bent geïnteresseerd in de gewerkte uren per werknemer. Dat wat u nodig hebt, is doorgaans goed te destilleren uit de gebruikte systemen. In overleg met u kunnen we dit voor u bekijken.

Interim-werkzaamheden

Wat als uw administratieve kracht (langdurig) ziek wordt? Of als uw bedrijf groeit en u geen tijd en mogelijkheden ziet om op korte termijn iemand aan te nemen. Ook kan het voorkomen dat u alleen op piek-momenten extra ondersteuning nodig hebt. U kunt ons hiervoor inhuren tegen een marktconform tarief.

Subsidies en afrekeningen

Indien aan u een subsidie is toegekend, krijgt u veelal te maken met specifieke voorwaarden of vereisten. Wanneer u een subsidiebeschikking hebt ontvangen, kunnen wij u bijstaan om uw administratie dusdanig in te richten dat u alle informatie voor de afrekening tegen die tijd paraat hebt. Ook bij de daadwerkelijke afrekeningen staan we u graag terzijde.

Urenregistratie

In veel beroepsgroepen wordt het belangrijk om over te gaan op urenregistratie per project en per medewerker. Wij zijn u graag van dienst voor het maken, onderhouden en monitoren van een urenregistratiesysteem.

Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang

Ons kantoor heeft uitgebreide expertise in huis op het gebied van Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Indien uw bedrijf werkzaam is in deze beroepsgroep, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt op het gebied van winstprognoses en/of afrekeningen.