Als particuliere klant kunt u bij ons terecht voor uw aangiften en uw toeslagen.
Desgevraagd verzorgen wij de volgende zaken:

Aangifte inkomstenbelasting

Jaarlijks verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting. Uw aangifte kan worden meegenomen in de uitstelregeling, zodat de termijn voor het indienen met maximaal een jaar wordt verlengd.

Waar nodig dienen we voor u een voorlopige aangifte in. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gedurende het jaar al een teruggave wilt ontvangen in verband met aftrekposten (bijv. alimentatie of betaalde hypotheekrente).

Toeslagen

Zowel voor het aanvragen, wijzigen of stopzetten van uw toeslagen kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen de volgende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. De belastingdienst stelt de uiteindelijke hoogte van uw toeslag vast aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting.

Aangifte erfbelasting

Indien u te maken krijgt met een erfenis zal er veelal een aangifte erfbelasting moeten worden ingediend. In sommige gevallen ontvangen de erven daarvoor een uitnodiging tot het doen van aangifte, maar in veel gevallen ook niet. Ook wanneer u geen uitnodiging van de belastingdienst ontvangt, kan het verplicht zijn toch aangifte te doen. Laat u vrijblijvend informeren of het in uw geval nodig is om aangifte te doen.

Aangifte schenkbelasting

Indien u een schenking doet of ontvangt, kan het nodig zijn om aangifte schenkbelasting te doen. Wanneer een bedrag wordt geschonken dat boven de vrijstelling ligt, moet altijd aangifte worden gedaan. Maar ook ingeval er gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling, geldt in sommige gevallen dat er aangifte moet worden gedaan. Laat u vrijblijvend informeren of het in uw geval nodig is om aangifte te doen.

Beroep en bezwaar

In sommige gevallen is het nodig om een bezwaar- of beroepsprocedure te starten, omdat de belastingdienst een besluit neemt welke onjuist lijkt te zijn. Deze procedure kunnen we voor u opstarten.

Belastingadvies

In het woud van fiscale regels, volgen de wijzigingen elkaar vlot op. Wat is nu wèl aftrekbaar en wat juist niet. Wij adviseren u hierin op maat.

Alimentatie- en draagkrachtberekening

Ingeval van vragen over alimentatie- of draagkrachtberekeningen, kunnen wij u van dienst zijn. We kunnen voor u een proefberekening maken, ook kunnen wij voor u controleren of de reeds gemaakte alimentatieberekening correct is uitgevoerd. Wij maken alléén de berekeningen, voor de gang naar de rechter dient u een advocaat in te schakelen.